BALENIE


Blest. balenie je jednoduché a ekologické, s výraznými ochrannými prvkami. 

Je vyrobené z recyklovateľného materiálu, priložené kartičkou v plastickom sáčku, aby bol medailón uchránený od vlhkosti, 

až pokým si ho otvorí jeho nový majiteľ.

Medailón je prezentovaný na mramorovo-textúrovanej kartičke, evokujúcej vlny mora. 

* V prípade želania vieme vložiť k darčeku osobnú správu. 

 

Slovak
Slovak