Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť BLEST sa zaväzuje chrániť vaše súkromie a spríjemniť vám nakupovanie. Toto vyhlásenie sa týka iba webových stránok BLEST, a to reguláciou zhromažďovania a spracovania osobných údajov našich zákazníkov. Pri prehliadaní BLEST webu akceptujete postupy popísané v tomto vyhlásení.

ZBER VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše údaje sú zhromažďované z dvoch dôvodov:

1 - Spracovanie vašej objednávky

2 - Poskytovanie lepších služieb

Pošleme vám e -maily, aby ste boli informovaní o stave vašich objednávok. Tiež vám dávame možnosť odhlásiť sa zo všetkých našich marketingových komunikácií.

Osobné údaje zhromaždené spoločnosťou BLEST:

1-e-mail;

2 - meno;

3 - adresa;

4 - telefónne číslo;

5 - Krajina a/alebo mesto;

6 - Dátum narodenia.

Vezmite prosím na vedomie, že pri zverejňovaní osobných údajov na verejných prostriedkoch BLEST ako Facebook, Twitter a Blog môžu tieto informácie vidieť a používať iní.

Poznámka: BLEST nečíta žiadnu súkromnú komunikáciu zverejnenú na webových stránkach vlastných zákazníkov.

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BLEST zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na správu webovej stránky www.stayblest.com a na poskytovanie služieb, o ktoré ste požiadali. Vaše osobné údaje sa tiež používajú na informovanie o nových produktoch a/alebo službách dostupných na našich webových stránkach a našich pobočkách. Stále vás môžeme kontaktovať v rámci dotazníkov a prieskumov, aby ste poznali svoj názor na služby alebo potenciálne nové služby, ktoré môžeme ponúkať.

V prípade niektorých ponúk, ktoré by vás mohli zaujímať, vás však možno v mene obchodných partnerov kontaktovať. V týchto prípadoch nebudú osobné údaje, ktoré vás identifikujú (meno, e-mail, adresa a telefónne číslo) prenášané tretím stranám, ale budú zdieľané s partnermi, ktoré nám pomôžu vypracovať štatistické analýzy (prostredníctvom e-mailu alebo listu), zákaznícky servis alebo dodávky / odbery. Všetci títo partneri medziproduktov majú zakázané používať vaše údaje na iné účely, ako sú uvedené vyššie, a sú povinné zachovávať dôvernosť údajov.

BLEST nevyužíva ani nezverejňuje citlivé osobné údaje bez vášho výslovného súhlasu.

Spoločnosť BLEST sleduje stránky, ktoré naši zákazníci navštevujú na adrese www.stayblest.com, aby zistila, ktoré služby/produkty sú najžiadanejšie. Zhromaždené údaje slúžia na poskytovanie cielených služieb zákazníkom, ktorí prejavujú hlboký záujem o určité oblasti našich webových stránok/produktov.

Spoločnosť BLEST poskytuje vaše informácie bez vášho súhlasu iba vtedy, ak to vyžadujú zákony alebo v dobrej viere v presvedčenie, že takýto krok je potrebný:

(a) Podľa niektorých zákonov alebo zákonných upozornení na BLEST alebo na webe;

(b) chrániť a brániť práva a majetok spoločnosti BLEST;

(c) Zákon o zvláštnych okolnostiach na ochranu používateľov www.stayblest.com alebo širokej verejnosti.

Zabezpečenie vašich osobných údajov

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť BLEST uchováva vami poskytnuté osobné údaje na serveroch, ktoré sú v zabezpečenom prostredí chránené pred neoprávneným prístupom, použitím alebo zverejnením. Keď sú na webovej platobnej stránke uvedené osobné informácie (napríklad číslo kreditnej karty), sú chránené šifrovaním pomocou protokolu SSL (Secure Socket Layer Protocol) a overené spoločnosťou Digicert.

POZMEŇUJÚCE DOKUMENTY

Spoločnosť BLEST môže príležitostne zmeniť toto vyhlásenie a jeho zásady ochrany osobných údajov tak, aby odrážali obraz spoločnosti a spätnú väzbu od zákazníkov. Odporúčame našim zákazníkom, aby si pravidelne prezerali naše zásady ochrany osobných údajov, aby boli informovaní o tom, ako BLEST chráni vaše informácie.

KONTAKTY

Spoločnosť BLEST víta vaše komentáre k tomuto vyhláseniu o súkromí. Ak si myslíte, že BLEST nedodržiava toto vyhlásenie, kontaktujte nás. Pokúsime sa vyhodnotiť váš návrh a odpovedať vám čo najskôr.

Slovak
Slovak