Svätý Christopher

Saint Christopher


 
Legendárny svätec preniesol dieťa, 
ktoré sa mu potom predstavilo ako Kristus, cez nebezpečnú rieku.
Odvtedy je Svätý Christopher známy ako patrón cestovateľov a dobrodruhov.
Medailóny s jeho požehnaním sa nosia ako ochrana. 

 

                                                                                                                                           
Svätý Christopher:

“Dostal si ma do toho najväčšieho 
nebezpečenstva. Nemyslím si, že váha celého sveta je väčšia, 
ako tvoja ťažoba na mojich pleciach.”

 

Dieťa:

“Na svojich pleciach si nemal iba celý svet,
 ale aj toho, kto ho vytvoril. Ja som Kristus, tvoj Kráľ, ktorému slúžiš  touto prácou.”  
Odvtedy je Svätý Christopher známy ako patrón cestovaťeľov a dobrodruhov. 
Medailóny s jeho požehnaním sú nosené pre ochranu. 

 

Tradícia pokračuje dodnes, 
požehnanie Svätého Christophera je dané
 prostredníctvom značky  Blest.
Slovak
Slovak